Contact opnemen

Acupunctuur in Den Haag
Locatie

Women in Acupuncture

Wil je een afspraak maken met ons of heb je een vraag over acupunctuur?

Neem contact op met:
Ineke 06-24529480 of
Diana 06-52317499
om een afspraak te maken

Of stuur ons eerst een mail via info@womeninacupuncture.nl

TAURO
President Kennedylaan 19, Unit 3.11
2517 JK s’Gravenhage

Tarieven en vergoedingen

m.i.v. 01-01-2023

5

Intake en eerste acupunctuur behandeling

 € 115,-

5

Vervolgconsult acupunctuur

€ 84,-

5

Kort consult acupunctuur - 30 min

€ 42,-

5

Lang consult acupunctuur - 90 min

€ 126,-

5

Cosmetische acupunctuur

€ 147,-

5

Intake en eerste kruiden consult

€ 84,-

5

Vervolgconsult kruiden

€ 63,-

tarieven acupunctuur den haag

Na afloop van een behandeling kunt u een rekening direct per pin betalen. Per omgaande ontvang je de factuur via de mail.
Je kunt een afspraak tot 24 uur van te voren verplaatsen of afzeggen zonder dat hier kosten aan verbonden zijn.

Vergoedingen

Als acupuncturisten zijn wij aangesloten bij een beroepsvereniging waardoor de meeste zorgverzekeraars een behandeling geheel of gedeeltelijk vergoeden. Dit is afhankelijk van het aanvullende pakket. De vergoedingen van de zorgverzekeraar kun je inzien via onderstaande link.

Je hebt een klacht. Wat nu?

acupunctuur klacht

We doen er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden.

Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met ons te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben.

Wil of kun je de klacht niet met ons persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit?

Dan kun je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via onze beroepsverenigingen: NVA www.acupunctuur.nl ( Ineke ) en LVNT www.lvnt.nl ( Diana ). Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het zoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Acupunctuur Den Haag

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De inhoud op de website is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

  • U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. Wij raden overigens vrijblijvend aan om de huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie. De eigenaars van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.
  • De website bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en er derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is.

De eigenaars van deze website zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:

  • Het gebruik van deze website en de inhoud of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud
  • Het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

Intellectuele eigendom

De auteursrechten op de website behoren bij de eigenaars van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud ervan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met de wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.

Lidmaatschap van
Beroepsverenigingen en klachtencommissies

SCAG-logo
Logo LVNT
NVA_Logo
KAB logo
KAB logo
Zorggeschil-Logo